Rychlé vyhledávání
Vyberte si z naší nabídky
Novinky

Realitní turismus v praxi / Jak vybrat vhodnou nemovitost

17.7.2024 Existují lidé, kteří jsou skutečnými zájemci o koupi, zatímco jiní jsou pouze "realitní turisté", kteří projevují zájem, ale ve skutečnosti.. více »

Prodej bytových jednotek od 2 516 160,-Kč Lomnice

28.4.2024

Prodej bytových jednotek Lomnice u Tišnova

24.3.2024

REAL-PROJEKT MAX s.r.o. - Realitní a projekční kancelář Tišnov na 
Firmy.cz

Luxury Real
FB
Provozováno na realitním systému Realman
Nacházíte se: Úvod » Informace » Poučení pro klienta: POLITICKY EXPONOVANÁ OSOBA

Poučení pro klienta: POLITICKY EXPONOVANÁ OSOBA

Poučení pro klienta: POLITICKY EXPONOVANÁ OSOBA


Politicky exponovaná osoba dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních vůči legalizaci výnosů
z trestné činnosti a financování terorismu, je fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné
funkci s celostátním nebo regionálním významem a funkci vykonává nebo vykonávala v České republice
a nebo v jiném státě a dále také
• osoba blízká k výše uvedené osobě (příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner
podle jiného zákona upravujícího registrované partnerství, osoby sešvagřené a osoby, které
spolu trvale žijí, ale také jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném, pokud by újmu, kterou
utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní),
• společník nebo skutečný majitel stejné právnické osoby, jako je osoba uvedená výše, nebo
osoba, která je v jakémkoli jiném blízkém podnikatelském vztahu s osobou uvedenou výše
(materiální provázanost v rámci podnikatelské činnosti).

POLITICKY EXPONOVANÁ OSOBA
PO DOBU VÝKONU FUNKCE A TAKÉ PO SKONČENÍ VÝKONU FUNKCE
V ČESKÉ REPUBLICE, V JINÉM STÁTĚ, V ORGÁNU EVROPSKÉ UNIE, V MEZINÁRODNÍ ORGANIZACI


PŘÍKLADY:
hlava státu,
předseda vlády,
starosta obce, primátor, hejtman (případně vedoucí představitelé zemských orgánů v zahraničí)
vedoucí ústředního orgánu státní správy a jeho zástupce (náměstek, státní tajemník):
ministerstva,
Český statistický úřad,
Český úřad zeměměřický a katastrální,
Český báňský úřad,
Úřad průmyslového vlastnictví,
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže,
Správa státních hmotných rezerv,
Státní úřad pro jadernou bezpečnost,
Národní bezpečnostní úřad,
Energetický regulační úřad,
Úřad vlády České republiky,
Český telekomunikační úřad,
Úřad pro ochranu osobních údajů,
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání,
Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí,
Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře,
člen parlamentu,
člen řídícího orgánu politické strany,
soudce nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného nejvyššího justičního orgánu, proti jehož rozhodnutí
obecně až na výjimky nelze použít opravné prostředky,
člen bankovní rady centrální banky,
vysoký důstojník ozbrojených sil nebo sboru,
člen statutárního orgánu (nebo zástupce člena, je-li členem právnická osoba) obchodní korporace ovládané
státem,
velvyslanec nebo vedoucí diplomatické mise