Rychlé vyhledávání
Vyberte si z naší nabídky

REAL-PROJEKT MAX s.r.o. - Realitní a projekční kancelář Tišnov na 
Firmy.cz

Luxury Real
FB
Provozováno na realitním systému Realman
Nacházíte se: Úvod » Projekční činnost

Projekční činnost

AUTORIZOVANÁ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ

Ing. Lukáš Valdhans
autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

Projektová příprava

 • vypracování studie stavby pro ujasnění záměru investora
 • zabezpečení souhlasů majitelů sousedních pozemků s investičním záměrem
 • zajištění předběžných vyjádření dotčených orgánů a správců inženýrských sítí
 • vypracování kompletní dokumentace ve všech stupních (pro územní řízení, ohlášení stavby, stavební povolení, provedení stavby, dokumentace bouracích prací, pro zadání stavby, realizační dokumentace aj.) včetně dílčích částí, např. požárně bezpečnostního řešení stavby, projektu statiky a dynamiky stavby, projektu techniky prostředí stavby atd.
 • dopracování dokumentace typových projektů a dořešení detailů (osazení objektu do terénu, situační výkresy, výkresy přípojek aj.)
 • zjednodušená kalkulace a odhad nákladů, případně podrobný rozpočet stavby včetně výkazu výměr a slepého rozpočtu

Příprava a realizace stavby

 • interpretace rozhodnutí úřadů a dotčených orgánů v povolení stavby
 • zajištění výběrového řízení na dodavatele stavby nebo pomoc s jeho výběrem
 • autorský či technický dozor investora
 • kontrola dodržování technologických postupů provádění
 • vedení a plánování kontrolních dnů

Ostatní

 • poradenská a konzultační činnost

DSC_6578 1